Familjen Petterssons släktforskningssida

The genealogy of the Pettersson family

Fotoalbum /Photoalbum
vem    

Okänd man som skall vara Annie Bengtssons far.

Unknown man, shall be the father of Annie Bengtsson

Walk around in Korsberga village, July 2010

 

Skara atlet 1908

Skara Atlet & Idrottssällskap 1908. Blev senare Skara IF. På bilden från vänster: Martin, Meppe, Kjellén, Ragnar, Sven, Emil, Englund, Vesterb., Erik Bengtsson, Helge, Rehn.

Skara Atlet & Sports Club 1908. Became later Skara IF. On the picture from left: Martin, Meppe, Kjellén, Ragnar, Sven, Emil, Englund, Vesterb., Erik Bengtsson, Helge, Rehn.

Annie Bengtsson, Skara i början av 1900-talet.

Picture from Skara in the beginning of 1900.

 

Korsberga bollklubb senare Korsberga IF. Min morfar Arnold Liberg med på bilden. Ca 1917-1919?

Korsberga ball club, later Korsberga IF. Grandfather Arnold Libergs is one of the players on the picture. Abaout 1917-1919 ?

 


hats emil_kajsa kilberg

Annie Bengtsson i mitten, bilden från 1908 i Skara.

Annie Bengtsson in the middle, picture from 1908 in Skara

Emil Bengtsson och Anna Kajsa Hjerpe, Skara.

Emil Bengtsson and Anna Kajsa Hjerpe, Skara.

Sofia Andersdotter Kilberg och dottern Hilda 1882 i Korsberga.

Sofia Andersdotter Kilberg and her daughter Hilda 1882 in Korsberga.


hulsiken kristin  

Rågskörd på Hulsiken 1908. Flera i släkten är med på bilden, Gustav Strömberg och de tre bröderna Ivar, Karl och Albert Andersson.

Rye harvest at Hulsiken in 1908. Several from the family is on the picture, Gustav Strömberg and the three brothers Ivar, Karl and Albert Andersson.

Kristin Johansdotter, 1853-1929. Hushållerska på Mössebergs kurort.

Krisin Johandotter, 1853-1929, housekeeper at Mösseberg health resort.

 

Tillbaks / Back

E-post/e-mail: pettersson@idereklam.com