Familjen Petterssons släktforskningssida


Gustaf Leander Jangeryd f. Janssons anor:

Gustaf har sina anor i de värmländska skogarna.

Bland anorna finner vi bönder och dannemän (en rättskaffens och ansedd man). Men det finns även personer som har problem med att hålla sig inom lagens ramar.

Gustafs morfar var den legendariske mästerflottaren "Stor-Po" som har sina anor bland resandesläkten Lök, och även med finska familjer.

En och annan soldat finns även representerad.

Under 1800-talet var det rätt många i släkten som utvandrade till Amerika.

Tillbaka.

 

 

E-post: pettersson@idereklam.com
26 november 2013