Familjen Petterssons släktforskningssida

Annie Pettersson f. Gardell

Härstammar från norra Gotland, mestadels från Lärbro, Gothem och Hangvar. De flesta är husbönder och hemmansägare.

Forskning pågår på hennes mors föräldrar som kom från Rute på Gotland.

E-post: pettersson@idereklam.com

Susanne Pettersson, www.psson.net