Källor
201. Österplana AIIa:2, 1901-1911, sid. 90. Arkivdigital.
202. Österplana AIIa:4, 1912-1918, sid. 90. Arkivdigital.
203. Österplana AIIa:6, 1918-1936, sid. 70. Arkivdigital.
204. Österplana AIIa:6, 1918-1936, sid. 159. Arkivdigital.
205. “Österplana F:3, döda 1928, sid. 23. Arkivdigital.”
206. “CD Sveriges dödbok.”
207. “Österplana F:2, döda 1901, sid. 15. Arkivdigital.”
208. “Hed EI:5, vigda 1881, bild 51. Arkivdigital.”
209. “Österplana F:3, döda 1919, sid. 1. Arkivdigital.”
210. “Österplana E:2, vigda 1904, sid. 11. Arkivdigital.”
211. “Skara lf, F:1, döda 1929, sid. 37. Arkivdigital.”
212. “Förlanda (N) Husförhör.” 1796 sid. 79/347, 1799 sid.111/347, 1800 sid. 125/347, 1804-1812 sid. 191/347, 1814 sid. 213/347, 1815 sid. 229/347.
213. “134, 135 barnens fb.” Förlanda 1789-1803.
214. “135 Födelsebok.”
215. “135 dödbok.”
216. “Förlanda (N) Husförhör.” 1799 sid. 111/347, 1800 sid. 125/347, 1804-1812 sid. 191/347.
217. “134 dödbok.”
218. “134, 135 vigselbok.”
219. “138 Soldatakt VD-UN.”
220. “138, 139 Barnens fb.”
221. “138 Födelsebok.”
222. “138 Dödbok.”
223. “139 Födelsebok.”
224. “139 Dödbok.”
225. “138,139 Vigselbok.”
226. “69 Födelsebok.”
227. “152 Flyttningslängd.”
228. “Vättlösa (R) A1:2.”
229. “Vättlösa (R) A1:3.”
230. “152 Födelsebok.”
231. “152 (dödbok).”
232. “153 Födelsebok.”
233. “306,307 Barnens fb+db.”
234. “153 Dödbok.”
235. “152,153 Vigselbok.”
236. “152 (153) Vigselbok.jpg.”
237. “Ullervad (R) Husförhör.”
238. “154 Flyttningslängd.”
239. “308,309 Flyttningslängd.”
240. “Björsäter (R) Husförhör.”
241. “154 Födelsebok.”
242. “154 Dödbok.”
243. “(155) Dödbok.”
244. “154,155 Vigselbok.”
245. “155 Födelsebok.”
246. “155 Dödbok.”
247. “156,157 Barnens fb.”
248. “312,313 Barnens fb.”
249. “156 Födelsebok.”
250. “156 Dödbok.jpg.”
251. “157 Dödbok.”
252. “156,157 Vigselbok.”
253. “Skånings Åsaka husförhör A1:2.”
254. “(157) flyttlängder.”
255. “(157) Födelsebok.”
256. “(157) Dödbok.”
257. “156 (157) Vigselbok.”
258. “158,159 Barnens fb.”
259. “316,317 Barnens fb.”
260. “158 födelsebok.jpg.”
261. “158 Dödbok.”
262. “159_infl_01.jpg.”
263. “Eggby (R) Husförhör.”
264. “Borgunda (R).” A1:1 1775-1790 sid 2. a1:2 sid. 45.
265. “318,319 flyttlängd.” Sjogerstad B:1 (även Rådene) infl. 1780 sid 27.
266. “Rådene (R) Husförhör.” A1:1 sid 47, 51 & 16.
267. “159 Flyttlängd.” Skövde B:2 utfl. 1803 sid 125.
268. “159 Födelsebok.” Dala C:4 sid 21.
269. “159 Dödbok.”
270. “158,159 Vigselbok.”
271. “Förlanda (N) Husförhör.” A1:1, 1795 sid. 63/347, 1796 sid. 79/347, 1799 sid. 111/347, 1801 sid. 140/347, 1803 sid. 158/347, 1800 sid. 125/347, 1804 sid. 178/347, 1814 sid. 213/347, 1815? sid. 229/347.
272. “270, 271 barnens fb.” Förlanda 1750-1770.
273. Förlanda, svunna tider från Skäreskog till Lövsjöns strand, Arne Ahlqvist, Föreningen Förlandaboken 2010, Sid. 718.
274. Maj-Britt Kanevid, från Ingalill Johansson.
275. “270 dödbok.”
276. “Förlanda (N) Husförhör.” A1:1, 1795 sid. 63/347, 1796 sid. 79/347, 1799 sid. 111/347, 1801 sid. 140/347, 1803 sid. 158/347, 1800 sid. 125/347, 1804 sid. 178/347.
277. “Förlanda C:1, födda 1753, sid. 97.” Sonen Abraham.
278. “271 dödbok.”
279. “270,271 Vigselbok.”
280. “306 Födelsebok.”
281. “306 Dödbok.”
282. “307 Födelsebok.”
283. “307 Dödbok.”
284. “306, 307 Vigselbok.”
285. “308, 309 Barnens fb.”
286. “308 Födelsebok.”
287. “308 Dödbok.”
288. “309 Födelsebok.”
289. “309 Dödbok.”
290. “308, 309 Vigselbok.”
291. “Utby (R) Husförhör.”
292. “310, 311 Barnens fb.”
293. “310 Födelsebok.”
294. “310 Dödbok.”
295. “311 Födelsebok.”
296. “311 Dödbok.”
297. “310,311 Vigselbok.”
298. “312 Dödbok.”
299. “313 födelsebok.” Skara C:2 sid 300.
300. “312,313 Vigselbok.”
1-100, 101-200, 201-300, 301-400, 401-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900, 901-1000, 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2300, 2301-2400, 2401-2500, 2501-2600, 2601-2700, 2701-2800, 2801-2900, 2901-3000, 3001-3100, 3101-3200, 3201-3300, 3301-3400, 3401-3500, 3501-3600, 3601-3700, 3701-3800, 3801-3900, 3901-4000, 4001-4100, 4101-4200, 4201-4300, 4301-4400, 4401-4500, 4501-4600, 4601-4700, 4701-4800, 4801-4900, 4901-5000, 5001-5100, 5101-5200, 5201-5300, 5301-5400, 5401-5500, 5501-5600, 5601-5700, 5701-5800, 5801-5900, 5901-6000, 6001-6100, 6101-6200, 6201-6300, 6301-6382