Källor
2101. “gid.1492.6.40800.” Beateberg A1:3 1787-1794 sid. 63.
2102. “gid.1554.8.95100.” Mölltorp A1:3 1821-1837 sid. 23.
2103. “gid.1022.12.62000.” Sonen Jonas fb Bällefors C:4 sid. 1786.
2104. “gid.1554.13.90500.” Sonen Anders fb Mölltorp C:2 sid. 233.
2105. “gid.1022.12.66400.” Sonen Jonas fb Bällefors C:4 sid.108.
2106. “gid.1022.12.63100.” Dottern Maria fb Bällefors C:4 sid. 75.
2107. “gid.1022.12.63900.” Sonen Jacob fb Bällefors C:4 sid. 83.
2108. “gid.1022.12.65200.” Sonen Erik fb Bällefors C:4 sid. 96.
2109. “gid.1513.21.61300.” Sonen Jonas vb Fröjered E:1 sid. 97.
2110. “gid.1554.6.72200.” Mölltorp A1:1 sid. 79.
2111. “gid.1554.12.71300.” Mölltorp C:1 sid. 251.
2112. “gid.1554.13.82500.” Mölltorp C:2 sid. 57.
2113. “gid.1554.6.69700.” Mölltorp A1:1 1768-1783 sid. 30.
2114. “gid.1554.13.87000.” Mölltorp C:2 sid. 163.
2115. “gid.1022.12.74400.” Bällefors C:4 sid.188.
2116. “gid.1554.12.62700.” Mölltorp C:1 sid. 75.
2117. “gid.1601.27.72800.” Sonen Lars fb Varola C:2 sid. 454.
2118. “gid.1601.27.74000.” Sonen Bengt fb Varola C:2 sid. 476.
2119. “gid.1601.27.68200.” Varola C:2 sid.364.
2120. “gid.1601.27.68900.” Varola C:2 sid. 377.
2121. “gid.1601.7.41200.” Varola C:4 sid. 207.
2122. “gid.1601.5.900.” Varola C:2 sid.639.
2123. “Centrala Soldatregistret.” VG-08-0020-1806.
2124. “Fröjered_AI6_1832-1840_sid198.”
2125. “Fröjered_AI7_1841-1851_sid379.”
2126. “Fröjered_AI7_1841-1851_sid490.”
2127. “Fröjered_AI8_1851-1863_sid414.”
2128. “108 Födelsebok.”
2129. “108 Dödbok.”
2130. “Daretorp_AI1_1790-1812_sid36.”
2131. “109 Födelsebok.”
2132. “218,219 Barnens fb.”
2133. “109 Dödbok.”
2134. “108, 109 barnens fb.”
2135. “Grevbäck_AI4_1835-1856_sid18.”
2136. “Grevbäck_AI4_1835-1856_sid1.”
2137. “Grevbäck_AI1_1807-1817_sid171.”
2138. “110 Födelsebok.”
2139. “220,221 Barnens fb.”
2140. “110 Dödbok.”
2141. “111 Födelsebok.”
2142. “111 Dödbok.”
2143. “110,111 Vigselbok.”
2144. “220 Dödbok.”
2145. “220,221 Vigselbok.”
2146. “Centrala Soldatregistret.” SK-00-0839-1791.
2147. “Agnetorp_AI1_1774-1796_sid70.”
2148. “218 Födelsebok.”
2149. “436,437 Barnenes fb.”
2150. “218 Dödbok.”
2151. “219 Födelsebok.”
2152. “219 Dödbok.”
2153. “218,219 Vigselbok.”
2154. “Centrala Soldatregistret.” SK-00-0568-1709.
2155. “Yllestad-AI1_177-1778_sid206.”
2156. “418 Dödbok.”
2157. “419 Dödbok.”
2158. “418,419 Vigselbok.”
2159. “Norra Fågelås C:2 (1748-1810) Bild 8 / sid 9. Arkivdigital.” Dottern Beata.
2160. “438,439 Vigselbok.”
2161. “444,445 Barnens fb.”
2162. DISBYT Gunborg Fredricsson.
2163. “Grevbäck_AI1_1804-1817_sid171.”
2164. “Grevbäck_AI1_1804-1817_sid160.”
2165. “Grevbäck_AI2_1818-1822_sid69.”
2166. “Grevbäck_AI3_1822-1834_sid141.”
2167. “222 Födelsebok.”
2168. “222 Dödbok.”
2169. “223 Dödbok.”
2170. “444,445 Vigselbok.”
2171. “gid.1513.17.4000.” Sonen Anders 1746-01-20.
2172. “gid.1513.17.3300.” Sonen Johannes 1743-07-12.
2173. “gid.1513.17.2200.” Sonen Lars 1737-09-08. Fröjered C:1 sid. 27.
2174. “gid.1513.17.2400.” Dottern Ingeborg 1738-09-02. Fröjered C:1 sid. 31.
2175. “gid.1513.17.3000.” Sonen Jean 1741-24-09. Fröjered C:1 sid. 42.
2176. “gid.1513.17.11200.” Sonen Johans vigselbok. Fröjered C:1 sid. 210.
2177. “gid.1513.17.11700.” Sonen Lars dödbok 1737 Fröjered C:1 sid. 232.
2178. “gid.1513.18.38100.” Fröjered C:2 sid.300.
2179. “gid.1513.18.38100_2.” Fröjered C:1 sid.300.
2180. “gid.1513.17.10000.” Fröjered C:1 sid.187.
2181. “Norra Vånga B:1 (1751-1775) Bild 30 / sid 55. Arkivdigital.”
2182. “Norra Vånga B:1 (1751-1775) Bild 115 / sid 241. Arkivdigital.”
2183. “Vinköl C:2 (1757-1836) Bild 113 / sid 225. Arkivdigital.”
2184. “Vinköl C:2 (1757-1836) Bild 27 / sid 44. Arkivdigital.”
2185. “Vinköl C:2 (1757-1836) Bild 116 / sid 231. Arkivdigital.”
2186. “Vinköl C:2 (1757-1836) Bild 30 / sid 50. Arkivdigital.”
2187. “Vinköl C:2 (1757-1836) Bild 117 / sid 233. Arkivdigital.”
2188. “Vinköl fb.”
2189. “Liberg_Sven_but.”
2190. “Liberg_Herman_but.”
2191. “Födelsebok Sjogerstad 1912 sid. 85.” Skövde SCB födda 1928.
2192. “Skövde CI:1 1928 sid. 333.”
2193. “Födelsebok Sjogerstad 1912 sid. 85.”
2194. “Stefan Bengtsson.”
2195. “Liberg_NilsUno_but.”
2196. “NorraVånga_AI1_1737-1738_sid18.”
2197. “NorraVånga_AI2_1739-1740_sid39.”
2198. “gid.1513.17.11200.” Dottern Gretas vigselbok. Fröjered C:1 sid. 210.
2199. “Värsås_AI1_1782-1811_sid195.”
2200. “Värsås_AI2_1802-1816_sid106.”
1-100, 101-200, 201-300, 301-400, 401-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900, 901-1000, 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2300, 2301-2400, 2401-2500, 2501-2600, 2601-2700, 2701-2800, 2801-2900, 2901-3000, 3001-3100, 3101-3200, 3201-3300, 3301-3400, 3401-3500, 3501-3600, 3601-3700, 3701-3800, 3801-3900, 3901-4000, 4001-4100, 4101-4200, 4201-4300, 4301-4400, 4401-4500, 4501-4600, 4601-4700, 4701-4800, 4801-4900, 4901-5000, 5001-5100, 5101-5200, 5201-5300, 5301-5400, 5401-5500, 5501-5600, 5601-5700, 5701-5800, 5801-5900, 5901-6000, 6001-6100, 6101-6200, 6201-6300, 6301-6382