Källor
3101. “gid.1554.12.75000.” Mölltodp C:1 sid. 325.
3102. “gid.1554.12.62200.” Mölltorp C:1 sid. 65.
3103. “gid.1554.12.62600.” Mölltorp C:1 sid. 73.
3104. “gid,1554.13.85900.” Mölltorp C:2 sid. 141.
3105. “gid.1554.12.67300.” Sonen Anders fb Mölltorp C:1 sid. 171.
3106. “gid.1554.12.73800.” Sonen Andersd db Mölltorp C:1 sid. 301.
3107. “gid.1554.12.61300.” Mölltorp C:1 sid. 47.
3108. “gid.1554.12.70800.” Mölltorp C:1 sid. 241.
3109. “gid.1554.12.70400.” Mölltorp C:1 sid. 232.
3110. “gid.1554.12.70100.” Mölltorp C:1 sid. 227.
3111. “gid.1554.12.7000.” Mölltorp C:1 sid. 225.
3112. “gid.1554.112.76200.” Mölltorp C:1 sid. 349.
3113. “gid.1554.7.82200.” Mölltorp A1:2 1783-1820 sid. 44.
3114. “gid.1554.12.67500.” Dottern Karins fb Mölltorp C:1 sid. 175.
3115. “gid.1022.11.38400.” Sonen Jonas fb Bällefors C:3 sid. 103.
3116. “gid.1554.12.62200.” Sonen Jonas vb Mölltorp C:1 sid. 65.
3117. “gid.1554.12.62600.” Sonen Jonas vb Mölltorp C:1 sid. 73.
3118. “gid.1554.13.86600.” Mölltorp C:2 sid. 155.
3119. “gid.1554.13.87500.” Mölltorp C:2 sid. 173.
3120. “gid.1554.13.88000.” Mölltorp C:2 sid. 182.
3121. “gid.1554.13.88300.” Mölltorp C:2 sid. 189.
3122. “gid.1554.12.74600.” Mölltorp C:1 sid. 317.
3123. “gid.1554.13.88600.” Mölltorp C:2 sid. 195.
3124. “gid.1554.12.75000.” Mölltorp C:1 sid. 324.
3125. “gid.1554.13.89500.” Mölltorp C:2 sid. 213.
3126. “gid.1554.12.75100.” Mölltorp C:1 sid. 327.
3127. “gid.1554.12.62200.” Dottern Annika vb Mölltorp C:1 sid. 65.
3128. “gid.1554.12.75000.” Dottern Annika db Mölltorp C:1 sid. 325.
3129. “gid.617.9.65600.” Dottern Annika fb Grevbäck C:1 född 1729 i Brevik sid. 185.
3130. “Centrala Soldatregistret.” Soldatakt SK-00-0797-1709.
3131. “gid.617.9.64300.” Sonen Erik fb Grevbäck C:1 sid. 159.
3132. “gid.617.9.64800.” Dottern Lena fb Grevbäck C:1 sid. 169.
3133. “gid.617.9.65300.” Sonen Lars fb Grevbäck C:1 sid. 179.
3134. “gid.617.9.66100.” Dottern Britta fb Grevbäck C:1 sid. 195.
3135. “gid.617.9.66600.” Sonen Anders fb Grevbäck C:1 sid. 204.
3136. “gid.617.9.67400.” Dottern Maria fb Grevbäck C:1 sid. 214.
3137. “gid.660.8.35500.” Brevik C:2 sid. 414.
3138. “gid.660.8.35700.” Brevik C:2 sid. 418.
3139. “gid.1554.12.62600.” Dottern Annika vb Mölltorp C:1 sid. 73.
3140. “gid.1554.13.90100.” Mölltorp C:2 sid. 225.
3141. “gid.1601.27.71600.” Dottern Maria fb Varola C:2 sid. 431.
3142. “gid.1601.5.2400.” Dottern Maria vb Varola C:2 sid. 671.
3143. “gid.1601.27.69900.” Dottern Kerstin fb Varola C:2 sid. 396.
3144. “gid.1601.27.70300.” Sonen Jonas fb Varola C:2 sid. 405.
3145. “gid.1601.27.71200.” Dottern Elisabet fbVarola C:2 sid. 422.
3146. “gid.1601.27.71400.” Dottern Lisa fb Varola C:2 sid.427.
3147. “gid.1601.27.72400.” Sonen Lars fb Varola C:2 sid. 447.
3148. “gid.1601.27.73000.” Sonen Johan fb Varola C:2 sid. 459.
3149. “gid.1601.27.61500.” Varola C:2 sid. 162.
3150. “gid.1509.21.40900.” Fridene C:2 sid. 169.
3151. “gid.1601.5.900.” Sonen Bengts vb Varola C:2 sid.639.
3152. “gid.1601.27.68200.” Sonen Bengts fb Varola C:2 sid.364.
3153. “gid.1601.27.81300.” Varola C:2 sid. 622.
3154. “gid.1601.5.900.” Dottern Lena vb Varola C:2 sid.639.
3155. “gid.1601.7.41200.” Dottern Lena db Varola C:4 sid. 207.
3156. “gid.1601.27.68900.” Dottern Lena fb Varola C:2 sid. 377.
3157. “Centrala Soldatregistret.” Sonen Jöns Soldatakt SK-00-0797-1709.
3158. “gid.660.8.35500.” Sonen Jöns db Brevik C:2 sid. 414.
3159. “gid.660.8.35700.” Dottern Lisken db Brevik C:2 sid. 418.
3160. “gid.1601.27.69900.” Varola C:2 sid. 396.
3161. “gid.1601.27.70300.” Varola C:2 sid. 405.
3162. “gid.1601.27.71200.” Varola C:2 sid. 422.
3163. “gid.1601.27.71400.” Varola C:2 sid.427.
3164. “gid.1601.27.72400.” Varola C:2 sid. 447.
3165. “gid.1601.27.73000.” Varola C:2 sid. 459.
3166. “gid.697.8.38000.” Dottern Greta vb Norra Fågelås B:1 sid. 156.
3167. “gid.1539.15.66400.” Dottern Greta fb Korsberga C:1 sid.161.
3168. “gid.1601.27.62500.” Varola C:2 sid. 183.
3169. “gid.1601.27.64700.” Varola C:2 sid. 268.
3170. “gid.1601.27.60900.” Varola C:2 sid. 151.
3171. “gid.1601.27.6400.” Varola C:2 sid. 260.
3172. “gid.1601.27.60500.” Varola C:2 sid. 140.
3173. “gid.1601.27.63700.” Varola C:2 sid. 247.
3174. “gid.1601.27.59800.” Varola C:2 sid. 127.
3175. “gid.1601.27.59100.” Varola C:2 sid. 114.
3176. “gid.1601.27.75400.” Varola C:2 sid. 502.
3177. “gid.1601.27.73900.” Varola C:2 sid. 475.
3178. “gid.1601.27.73500.” Varola C:2 sid. 466.
3179. “gid.1601.27.67200.” Varola C:2 sid. 347.
3180. “gid.1601.27.67500.” Varola C:2 sid. 353.
3181. “gid.1601.27.67900.” Varola C:2 sid. 360.
3182. “gid.1601.27.69100.” Varola C:2 sid. 380.
3183. “gid.1601.27.69600.” Varola C:2 sid. 390.
3184. “gid.1601.7.42300.” Varola C:4 sid.226.
3185. “gid.1601.5.1300.” Varola C:2 sid. 646.
3186. “gid.1601.27.71400.” Varola C:2 sid. 424.
3187. “gid.1601.27.71400.” Varola C:2 sid. 427.
3188. “gid.1601.27.72100.” Varola C:2 sid. 441.
3189. “gid.1601.27.72400_catharina.” Varola C:2 sid. 447.
3190. “gid.1601.7.43100.” Varola C:4 sid. 243.
3191. “gid.1601.27.78200.” Sonen Bryngel db Varola C:2 sid. 556.
3192. “gid.1503.6.59200.” Edåsa C:1 sid. 190.
3193. “gid.1601.5.1300.” Dottern Marias vb Varola C:2 sid. 646.
3194. “gid.1601.27.69200.” Varola C:2 sid. 382.
3195. “gid.1601.7.41600.” Varola C:4 sid. 214.
3196. “gid.679.26.24100.” Sonen Anders fb Sventorp C:3 sid.177.
3197. “gid.1601.27.67900.” Varola C:2 sid. 360.
3198. “gid.649.5.66800.” Våmb C:1 sid. 284.
3199. “gid.753.26.77900.” Skövde lf C:5 sid. 451.
3200. “gid.753.24.15300.” Dottern Ingrid fb Skövde lf C:3 sid. 53.
1-100, 101-200, 201-300, 301-400, 401-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900, 901-1000, 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2300, 2301-2400, 2401-2500, 2501-2600, 2601-2700, 2701-2800, 2801-2900, 2901-3000, 3001-3100, 3101-3200, 3201-3300, 3301-3400, 3401-3500, 3501-3600, 3601-3700, 3701-3800, 3801-3900, 3901-4000, 4001-4100, 4101-4200, 4201-4300, 4301-4400, 4401-4500, 4501-4600, 4601-4700, 4701-4800, 4801-4900, 4901-5000, 5001-5100, 5101-5200, 5201-5300, 5301-5400, 5401-5500, 5501-5600, 5601-5700, 5701-5800, 5801-5900, 5901-6000, 6001-6100, 6101-6200, 6201-6300, 6301-6382