Källor
3801. “Nås C:1 födda 1714 sid. 81.”
3802. “Säfsnäs F:2 döda 1784 bild 29.”
3803. “Nås C:1 födda 1719 sid. 97.”
3804. “Säfsnäs F:2 döda 1788 bild 43.”
3805. “Norra_Kyrketorp_AI5_1880-1898_sid12.”
3806. “Norra_Kyrketorp_C4_v1892.”
3807. “Sjogerstad_SCB_husförhör_1910.”
3808. “Förlanda_C1_f1773_sid171.”
3809. “Förlanda_C1_f1773_sid171.”
3810. “Förlanda C:2 döda 1792, bild 201.”
3811. “Förlanda C:2 födda 1780 bild 12.”
3812. “Förlanda C:2 födda 1783 bild 16.”
3813. “Förlanda C:2 födda 1788 Bild 16.”
3814. “Förlanda C! födda 1740 sidan 65.” Sonen Börge.
3815. “Förlanda C:1 födda 1735 sidan 55.” Sonen Erik.
3816. “Förlanda C:1 födda 1744 sidan 71.” Dottern Karin.
3817. “Förlanda C:1 födda 1748 sidan 81.” Sonen Sven.
3818. “Förlanda C1 döda 1767 sidan 253.”
3819. “Förlanda C1 döda 1750 sidan 217.”
3820. “Angered C:3 födda 1873 sid. 30.” Dottern Wilhelmina Josefina.
3821. “Angered C:3 födda 1875.” Sonen Johan Alfred.
3822. “Angered C:3 födda 1877 sid. 48.” Sonen Karl Oskar.
3823. “Angered C:3 födda 1879 sid. 57.” Dottern Kristina Charlotta.
3824. Magnusdotter, Anna Stina 1890. Folkräkningen 1890.
3825. “Angered_C3_f1885_bild82.” Sonen Gustaf Adolf.
3826. “Angered C:3 födda 1887 bild 90.” Sonen Frits Allgott.
3827. “Angered C:3 födda 1882 bild 70.” Dottern Ellen.
3828. “Angered C:3 födda 1889 bild 99.” Dottern Hilma Gustava.
3829. “Angered F:1 döda 1884 bild 42.” Döttrarna Kristina Charlotta och Ellen.
3830. “Magnusdotter, Anna Stina 1900.”
3831. “Malma AI:4, 1857-1862; sid 29.”
3832. “Malma AI:5 1862-1872, sid. 29.”
3833. Angered ALLa:1, 1900-1911, sid. 348.
3834. Angered AIIa:2, 1911-1928, sid. 365.
3835. Örgryte AIIa:16, 1906-1933, sid. 739.
3836. “Malma C:3 födda 1846 sid. 17.”
3837. “Örgryte F:5, döda 1917, bild 131. Arkivdigital.”
3838. “Gestad AI:14, 1842-1846, sid. 166. Arkivdigital.”
3839. “Gestad AI:15, 1846-1851, sid. 188. Arkivdigital.”
3840. “Bolstad AI:13, 1846-1850, sid. 123. Arkivdigital.”
3841. “Bolstad AI:14, 1851-1855, sid. 127. Arkivdigital.”
3842. “Gestad AI:16, 1851-1855, sid. 206. Arkivdigital.”
3843. “Gestad AI:16, 1851-1855, sid. 32. Arkivdigital.”
3844. “gestad AI:17, 1856-1860, sid. 27. Arkivdigital.”
3845. “Gestad AI:17, 1856-1860, sid. 388. Arkivdigital.”
3846. “Gestad AI:17, 1856-1860, sid. 390. Arkivdigital.”
3847. “Gestad AI:18, 1861-1865, sid. 444. Arkivdigital.”
3848. “Gestad AI:18, 1861-1865, sid. 402. Arkivdigital.”
3849. “Gestad, AI:18, 1861-1865, sid. 51. Arkivdigital.”
3850. “Gestad AI:19, 1866-1870, sid. 56. Arkivdigital.”
3851. “Gestad AI:19, 1866-1870, sid. 54a. Arkivdigital.”
3852. “Gestad AI:20, 1871-1875, sid. 87. Arkivdigital.”
3853. “Gestad AI:20, 1871-1875, sid. 271. Arkivdigital.”
3854. “Gestad AI:21, 1876-1880, sid. 262. Arkivdigital.”
3855. “Gestad AI:22, 1881-1885, sid. 392. Arkivdigital.”
3856. “Gestad AI:22, 1881-1885, sid. 259. Arkivdigital.”
3857. “Gestad AI:22, 1881-1885, sid. 485. Arkivdigital.”
3858. “Angered E:2 vigda 1899 sid. 7.”
3859. “Örgryte F:6, döda 1927, bild 186. Arkivdigital.”
3860. Magnusdotter, Anna Stina 1890.
3861. “Angered C:3 födda 1875.”
3862. “Angered C:3 födda 1877 sid. 48.”
3863. “Angered C:3 födda 1879 sid. 57.”
3864. “Angered F:1 döda 1884 bild 42.”
3865. “Angered_C3_f1885_bild82.”
3866. “Angered C:3 födda 1887 bild 90.”
3867. “Angered C:3 födda 1882 bild 70.”
3868. “Angered C:3 födda 1889 bild 99.”
3869. “Gestad AI:19, 1866-1870, sid. 65. Arkivdigital.”
3870. “Gestad AI:23, 1886-1890, sid. 392. Arkivdigital.”
3871. “Gestad AI:24, 1891-1900, sid. 373. Arkivdigital.”
3872. “Gestad AI:24, 1891-1900, sid. 425. Arkivdigital.”
3873. “Gestad E:1, vigda 1886, bild 20. Arkivdigital.”
3874. “Gestad F:3, döda 1897, sid. 10. Arkivdigital.”
3875. “Malma C:3 födda 1846 sid. 17.” Dottern Anna Stina.
3876. “Malma AI:3, 1844-1857, sid 40.”
3877. “Malma AI:6, 1872-1880, sid. 17. Arkivdigital.”
3878. “Tengene C:7, födda i Malma 1873, sid. 101. Arkivdigital.” Dottern Anna Matilda.
3879. “Täng AI:1, 1788-1810, sid. 1c. Arkivdigital.”
3880. “Täng AI:2, 1811-1818, sid. 1. Arkivdigital.”
3881. “Hyringa AI:2, 1812-1822, sid. 115. Arkivdigital.”
3882. “Hyringa AI:3, 1822-1831, sid. 249. Arkivdigital.”
3883. “Hyringa AI:4, 1831-1835, sid. 101. Arkivdigital.”
3884. “Malma AI:2, 1835-1844, sid. 75. Arkivdigital.”
3885. “Särestad C:4, födda 1810, sid. 17. Arkivdigital.”
3886. “Tengene F:2, döda i Malma 1873, sid. 61. Arkivdigital.”
3887. “Hyringa AI:3, 1822-1831 ingår Malma, sid. 245. Arkivdigital.”
3888. “Hyringa A:4, 1831-1835, sid. 99. Arkivdigital.”
3889. “Malma AI:2, 1835-1844, sid. 11. Arkivdigital.”
3890. “Malma C:2, födda 1818, sid. 91. Arkivdigital.”
3891. “Tengene F:2 döda 1859, bild 53.”
3892. “Längnum C:2, vigda 1836, sid. 139. Arkivdigital.”
3893. “Levene C:6, födda 1850, bild 8.” Sonen Johan August.
3894. “Levene C:6, födda 1852, bild 16.” Sonen Frithiof.
3895. “Tengene E:2, vigda 1859 sid. 33.”
3896. “Levene C:4, födda 1822, sid. 193.”
3897. “Tengene F:2, döda 1862; sid 2.”
3898. “Malma AI:7, 1880-1890, sid. 2. Arkivdigital.”
3899. “Malma AI:8, 1890-1898, sid. 3. Arkivdigital.”
3900. Malma AIIa:1, 1898-1921, sid. 224. Arkivdigital.
1-100, 101-200, 201-300, 301-400, 401-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900, 901-1000, 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2300, 2301-2400, 2401-2500, 2501-2600, 2601-2700, 2701-2800, 2801-2900, 2901-3000, 3001-3100, 3101-3200, 3201-3300, 3301-3400, 3401-3500, 3501-3600, 3601-3700, 3701-3800, 3801-3900, 3901-4000, 4001-4100, 4101-4200, 4201-4300, 4301-4400, 4401-4500, 4501-4600, 4601-4700, 4701-4800, 4801-4900, 4901-5000, 5001-5100, 5101-5200, 5201-5300, 5301-5400, 5401-5500, 5501-5600, 5601-5700, 5701-5800, 5801-5900, 5901-6000, 6001-6100, 6101-6200, 6201-6300, 6301-6382