Källor
4601. “Rödeby_AI1_1755-1776_s4_ArkivDigital.”
4602. “Rödeby CI:4, födda 1793, sid. 307. Arkiv Digital.” Dottern Elin.
4603. “Tofta AI:1, 1752-1785, sid. 377.”
4604. “ÄR-00-0511-1786 Personakt.”
4605. “ÄR-00-0511-1786 Torpakt.”
4606. “ÄR-BEFÄLET-1789 Personakt.”
4607. “Ås häradsrätt FII:21, bouppteckning 1815, sid. 1083. Arkivdigital.”
4608. “Varnum AI:8, 1810-1820, sid. 61. Arkivdigital.”
4609. “Varnum AI:8, 1810-1820, sid. 61. Arkivdigital.”
4610. “Varnum AI:7, 1780-1809, sid. 47. Arkivdigital.”
4611. “Varnum AI:7, 1800-1802, sid. 103. Arkivdigital.”
4612. “Varnum AI:7, 1797-1799, sid. 84. Arkivdigital.”
4613. “Gingri C:2, födda 1788, sid. 189. Arkivdigital.” Sonen Jean Didrik.
4614. “Gingri AI:1, 1797-1803, sid. 19. Arkivdigital.”
4615. “Gingri C:2, födda 1793, sid. 213. Arkivdigital.” Dottern Stina.
4616. “Rångedala F:1, döda 1815, sid. 107. Arkivdigital.”
4617. “Rödeby CI:4, födda 1793, sid. 307. Arkiv Digital.”
4618. “Gingri AI:2, 1824-1837, sid. 31.”
4619. “Gingri C:2, födda 1776, sid. 125. Arkivdigital.”
4620. “Gingri C:2, vigda 1788, sid. 277. Arkivdigital.”
4621. “Rödeby AI:2, 1777-1787, sid. 58.”
4622. “Rödeby CI:3, födda 1758, sid. 429. Arkiv Digital.” Sonen Oluf.
4623. “Rödeby CI:3, födda 1754, sid. 391. Arkiv Digital.” Sonen Oluf.
4624. “Rödeby CI:3, födda 1724, sid. 187. Arkiv Digital.”
4625. “Rödeby EI:1, döda 1789, sid. 153. Arkiv Digital.”
4626. “Tving CI:1, födda 1720, sid. 147. Arkiv Digital.”
4627. “Rödeby EL:1 döda 1795, sid. 171. Arkiv Digital.”
4628. “Fridlevstad CI:3, vigda 1743, sid. 35. Arkiv Digital.”
4629. “Rödeby CI:3, födda 1758, sid. 429. Arkiv Digital.”
4630. “Rödeby CI:3, födda 1754, sid. 391. Arkiv Digital.”
4631. “Tving CI:1, födda 1720, sid. 147. Arkiv Digital.” Dottern Malin.
4632. Ulf Barkerud DISBYT.
4633. “Rödeby CI:3, födda 1724, sid. 187. Arkiv Digital.” Sonen Måns.
4635. “Rödeby CI:2, födda 1683, sid. 33. Arkiv Digital.”
4636. “Rödeby CI:3, döda 1732; sid. 633. Arkivdigital.”
4637. “Rödeby CI:3, vigda 1713, sid. 7. ArkivDigital.”
4638. “Rödeby AI:1, 1755-1776, sid. 117.”
4639. “Rödeby AI:1, 1755-1776, sid. 79. Arkivdigital.”
4640. “Rödeby AI:1, 1755-1776, sid. 36. Arkivdigital.”
4641. “Rödeby CI:3, döda 1758, sid. 679. Arkivdigital.”
4643. Anbytarforum juni 200 ang. Rödeby.
4644. “Augrerum, CI:1, döda 1710, sid. 102. Arkivdigital.”
4645. “Gingri C:2, födda 1793, sid. 213. Arkivdigital.”
4646. “Rångedala F:1, döda 1815, sid. 107. Arkivdigital.” Sonen Didrik C.
4647. “Timmele C:3, 1757-1807, sid. 119. Arkivdigital.”
4648. Samlingar i lantmäteri. Tredje samlingen. Bilder ur landtmätarnes lif. Utgiven 1902. Sid. 27-29.
4649. “Timmele C:2, födda 1738, sid. 423. Arkivdigital.” Sonen Friderich Johan.
4650. “Timmele C:2, födda 1739, sid. 433. Arkivdigital.” Sonen Hedrich Christer.
4651. “Timmele C:2, födda 1741, sid. 441. Arkivdigital.” Sonen Diddrik Gustaf.
4652. “Timmele C:2, födda 1742, sid. 447. Arkivdigital.” Sonen Carl Axel.
4653. “Timmele C:2, födda 1743, sid. 231. Arkivdigital.” Dottern Cajsa Beata.
4654. “Timmele C:2, födda 1745, sid. 567. Arkivdigital.” Dottern Friderica Allisa.
4655. “Timmele C:2, födda 1749, sid. 591. Arkivdigital.” Sonen Johan Fridrich.
4656. “Timmele C:2, födda 1751, sid. 607. Arkivdigital.” Dottern Johanna Ulrica.
4657. “Timmele C:2, födda 1754, sid. 639. Arkivdigital.” Dottern Anna Magdalena.
4658. “Timmele C:2, födda 1755, sid. 647. Arkivdigital.” Sonen Georg Adolf.
4659. “Timmele C:3, födda 1757, sid. 115. Arkivdigital.” Barnen Johan Gustaf och Anna Christina.
4660. Stig Svensson.
4661. “Ulricehamn C:3, döda 1773, sid. 327. Arkivdigital.”
4662. “Timmele C:2, vigda 1736, sid. 309. Arkivdigital.”
4663. “Gingri C:2, födda 1788, sid. 189. Arkivdigital.”
4664. “Centrala Soldatregistret, ÄR-00-0520-1801.”
4665. “Fridlevstad CII:1, födda 1829, bild 16. Arkivdigital.” Sonen Carl.
4666. “Fridlevstad AI:4, 1807-1812, sid. 134. Arkivdigital.”
4667. “Fridlevstad AI:5, 1810-1810, sid. 46.”
4668. “Fridlevstad AI:3, 1805-1805, sid. 51. Arkivdigital.”
4669. “Fridlevstad AI:2, 1786-1800, sid. 264. Arkivdigital.”
4670. “Fridlevstad CI:4, födda 1777, sid. 217. Arkivdigital.”
4671. “Fridlevstad EI:1, döda 1843, bild 2750. Arkivdigital.”
4672. “Sillhövda CI:1, döda 1848, bild 151. Arkivdigital.”
4673. “Fridlevstad EI:1, vigda 1819, bild 480. Arkivdigital.”
4674. “Sillhövda AI:2, 1851-1855, sid. 237. Arkivdigital.”
4675. “Sillhövda CI:1, födda 1854, bild 46. Arkivdigital.”
4676. “Sillhövda CI:1, döda 1856, bild 161. Arkivdigital.”
4677. “Sillhövda CI:1, döda 1859, bild 166. Arkivdigital.”
4678. “Fridlevstad CII:6, födda 1871, bild 23. Arkivdigital.”
4679. “Fridlevstad CII:7, födda 1889, bild 126. Arkivdigital.”
4680. “Fridlevstad CI:4, födda 1777, sid. 217. Arkivdigital.” Sonen Carl.
4681. “Fridlevstad CI:3, födda 1757, sid. 619. Arkivdigital.” Sonen Per.
4682. “Fridlevstad CI:3, födda 1759, sid. 643. Arkivdigital.” Dottern Bengta.
4683. “Fridlevstad CI:3, födda 1761, sid. 673. Arkivdigital.” Sonen Olof.
4684. “Fridlevstad CI:3, födda 1764, sid. 731. Arkivdigital.” Sonen Per.
4685. “Fridlevstad CI:4, födda 1766, sid. 25. Arkivdigital.” Sonen Jöns.
4686. “Fridlevstad CI:4, födda 1769, sid. 71. Arkivdigital.” Sonen Jon.
4687. “Fridlevstad CI:4, födda 1772, sid. 117. Arkivdigital.” Sonen Sven.
4688. “Fridlevstad EI:1, döda 1772, bild 1000. Arkivdigital.” Sonen Sven.
4689. “Fridlevstad CI:4, födda 1773, sid. 137. Arkivdigital.” Sonen Sven.
4690. “Fridlevstad AI:1, 1773-1771, sid. 189. Arkivdigital.”
4691. “Fridlevstad CI:3, födda 1727, sid. 285. Arkivdigital.”
4692. “fridlevstad EI:1, döda 1812, bild 1910. Arkivdigital.”
4693. “Fridlevstad CI:3, födda 1738, sid. 395. Arkivdigital.”
4694. “Fridlevstad EI:1, döda 1812, bild 1920. Arkivdigital.”
4695. “Fridlevstad CI:3, vigda 1766, sid. 51. Arkivdigital.”
4696. “Fridlevstad CI:3, födda 1761, sid. 673. Arkivdigital.”
4697. “Fridlevstad CI:4, födda 1766, sid. 25. Arkivdigital.”
4698. “Fridlevstad CI:4, födda 1769, sid. 71. Arkivdigital.”
4699. “Fridlevstad CI:4, födda 1773, sid. 137. Arkivdigital.”
4700. “Fridlevstad CI:3, födda 1727, sid. 285. Arkivdigital.” Sonen Per.
1-100, 101-200, 201-300, 301-400, 401-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900, 901-1000, 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2300, 2301-2400, 2401-2500, 2501-2600, 2601-2700, 2701-2800, 2801-2900, 2901-3000, 3001-3100, 3101-3200, 3201-3300, 3301-3400, 3401-3500, 3501-3600, 3601-3700, 3701-3800, 3801-3900, 3901-4000, 4001-4100, 4101-4200, 4201-4300, 4301-4400, 4401-4500, 4501-4600, 4601-4700, 4701-4800, 4801-4900, 4901-5000, 5001-5100, 5101-5200, 5201-5300, 5301-5400, 5401-5500, 5501-5600, 5601-5700, 5701-5800, 5801-5900, 5901-6000, 6001-6100, 6101-6200, 6201-6300, 6301-6382