Källor
5901. “Fryksände E:1, vigda 1776, sid. 105. Arkivdigital.”
5902. “Vitsand FI:1, döda 1831, bild8. Arkivdigital.”
5903. “Fryksände E:1, vigda 1790, sid. 131. Arkivdigital.”
5904. “Tensta AI:13, 1856-1860, sid. 44. Arkivdigital.”
5905. “Tensta AI:14, 1861-1870, sid. 25. Arkivdigital.”
5906. “Tensta AI:14, 1861-1870, sid. 22. Arkivdigital.”
5907. “Tensta AI:15, 1871-1880, sid. 20. Arkivdigital.”
5908. “Tensta AI:15, 1871-1880, sid. 60. Arkivdigital.”
5909. “Tensta AI:16, 1881-1885, sid. 65. Arkivdigital.”
5910. “Tensta AI:17, 1886-1890, sid. 68. Arkivdigital.”
5911. “Tensta AI:4a_1801-1814, sid. 29. Arkivdigital.”
5912. “Tensta AI:5, 1814-1821, sid. 120. Arkivdigtal.”
5913. “Tensta AI:6, 1821-1827, sid. 118. Arkivdigital.”
5914. “Tensta AI:7, 1828-1832, sid. 115. Arkivdigital.”
5915. “Tensta C:4, födda 1810, sid. 73. Arkivdigital.”
5916. “Tensta F:1, döda 1887, sid. 43. Arkivdigital.”
5917. “Tensta AI:4a, 1801-1814, sid. 54. Arkivdigital.”
5918. “Tensta AI:5, 1814-1821, sid. 37. Arkivdigital.”
5919. “Tensta C:4, födda 1811, sid. 77. Arkivdigital.”
5920. “Tensta F:1, döda 1871, sid. 16. Arkivdigital.”
5921. “Tensta EI:1, vigda 1835, sid. 125. Arkivdigital.”
5922. “Tensta EI:2, vigda 1879, bild 22. Arkivdigital.”
5923. “Trosa lf AI15, 1871-1875, sid. 24. Arkivdigital.”
5924. “Trosa lf AI:16, 1876-1880, sid. 20. Arkivdigital.”
5925. “Trosa lf AI:17, 1881-1885, sid. 24. Arkivdigital.”
5926. “Trosa lf AI:18, 1886-1890, sid. 21. Arkivdigital.”
5927. “Västerljung AI:6, 1808-1815, sid. 38. Arkivdigital.”
5928. “Västerljung AI:6, 1808-1815, sid. 52. Arkivdigital.”
5929. “Västerljung AI:7, 1815-1819, sid. 51. Arkivdigital.”
5930. “Trosa stf AI:5, 1813-1818, sid32. Arkivdigital.”
5931. “Trosa lf AI:4, 1808-1816, sid. 12. Arkivdigital.”
5932. “Trosa lf AI:5, 1817-1825, sid. 16. Arkivdigital.”
5933. “Trosa lf AI:6, 1826-1830, sid. 21. Arkivdigital.”
5934. “Trosa lf AI:6, 1826-1830, sid. 16. Arkivdigital.”
5935. “Trosa lf AI:7, 1831-1836, sid. 18. Arkivdigital.”
5936. “Trosa lf AI:8, 1836-1840, sid. 19. Arkivdigtal.”
5937. “Trosa lf AI:9, 1841-1845, sid. 6. Arkivdigital.”
5938. “trosa lf AI:9, 1841-1845, sid. 16. Arkivdigital.”
5939. “Västerljung C:2, födda 1812, bild 135. Arkidigital.”
5940. “Trosa lf C:4, döda 1890, bild 188. Arkivdigital.”
5941. “Trosa lf C:2, födda 1846, sid. 69. Arkivdigital.” Sonen Johan August.
5942. “Trosa lf AI:19, 1891-1895, sid. 22. Arkivdigital.”
5943. “Trosa lf AI:20, 1896-1900, sid. 22. Arkivdigital.”
5944. “Trosa lf DI:1, döda 1899, sid. 10. Arkivdigital.”
5945. “Trosa lf C:2, vigda 1840-1841, sid. 163. Arkivdigital.”
5946. “Västerljung C:2, födda 1812, bild 135. Arkidigital.” Sonen Per Erik.
5947. “Västerljung AI:3, 1775-1791, sid. 126. Arkivdigital.”
5948. “Västerljung AI:4, 1789-1798, sid. 144. Arkivdigital.”
5949. “Västerljung AI:4, 1789-1798, sid. 71. Arkivdigital.”
5950. “Västerljung AI:5, 1799-1807, sid. 71. Arkivdigital.”
5951. “Västerljung C:2, födda 1780, bild 76. Arkivdigital.”
5952. “Västerljung F:1, döda 1812, bild 30. Arkivdigital.”
5953. “Trosa lf, C:2, vigda 1809, sid. 152. Arkivdigital.”
5954. “Trosa lf C:2, vigda 1817, sid. 153. Arkivdigital.”
5955. “Västerljung C:2, födda 1780, bild 76. Arkivdigital.” Sonen Per.
5956. “Västerljung AI:2, 1765-1775, sid. 249. Arkivdigital.”
5957. “Västerljung AI:6, 1808-1815, sid. 43. Arkivdigital.”
5958. “Västerljung AI:6, 1808-1815, sid. 44. Arkivdigital.”
5959. “Västerljung AI:7, 1815-1819, sid. 43. Arkivdigital.”
5960. “Västerljung AI:8, 1820-1824, sid. 93. Arkivdigital.”
5961. “Västerljung AI:9, 1825-1829, sid. 171. Arkivdigital.”
5962. “Västerljung F:1, döda 1826, bild 45. Arkivdigital.”
5963. “Västerljung F:1, döda 1822, bild 39. Arkivdigital.”
5964. “Västerljung AI:1, 1749-1764, sid. 16.”
5965. “Tensta C:4, födda 1810, sid. 73. Arkivdigital.” Sonen Per.
5966. “Tensta EI:1, döda 1831, sid. 77. Arkivdigital.”
5967. “Tensta EI:1, döda 1844, sid. 113. Arkivdigital.”
5968. “Tensta EI:1, vigda 1835, sid. 125. Arkivdigital.” Dottern Karin.
5969. “Tensta C:4, födda 1811, sid. 77. Arkivdigital.” Dottern Karin.
5970. “Tensta C:5, födda 1834, sid. 5. Arkivdigital.”
5971. “Karlstad stf CI:12, födda 1891, bild 31. Arkivdigital.” Dottern Johanna Fredrika.
5972. “Karlstad stf AI:26, 1861-1865, sid. 743. Arkivdigital.”
5973. “Karlstad stf AI:27, 1866-1870, sid. 102. Arkivdigital.”
5974. “Karlstad stf AI:32, 1871-1875, sid. 1422. Arkivdigital.”
5975. “Karlstad stf AI:35, 1876-1880, sid. 1386. Arkivdigital.”
5976. “Karlstad stf AI:33, 1876-1880, sid. 462. Arkivdigital.”
5977. “Karlstad stf AI:34, 1876-1880, sid. 936. Arkidigital.”
5978. “Karlstad stf AI:35, 1876-1880, sid. 1160. Arkivdigital.”
5979. “Karlstad stf AI:38, 1881-1885, sid. 835. Arkivdigital.”
5980. “Karlstad stf AI:38, 1881-1885, sid. 1077. Arkivdigital.”
5981. “karlstad stf AI:39, 1881-1885, sid. 1210. Arkivdigital.”
5982. “Karlstad stf AI:39, 1881-1885, sid. 1292. Arkivdigital.”
5983. “Karlstad stf AI:43, 1886-1890, sid. 1292. Arkivdigital.”
5984. “Karlstad stf AI:24, 1856-1860, sid. 561. Arkivdigital.”
5985. “Karlstad stf AI:26, 1861-1865, sid. 717. Arkivdigital.”
5986. “Karlstad stf AI:26, 1861-1865, sid. 997. Arkivdigital.”
5987. “Grava CI:7, födda 1859, bild 118. Arkivdigital.”
5988. “Karlstad stf, FI:5, döda 1892, bild 42. Arkivdigital.”
5989. “Grava AI:16, 1849-1853, sid. 51. Arkivdigital.”
5990. “Grava AI:16, 1849-1853, sid. 549. Arkivdigital.”
5991. “Grava AI:17b, 1854-1860, sid. 442. Arkivdigital.”
5992. “Grava AI:17b, 1854-1860, sid. 477. Arkivdigital.”
5993. “Grava AI:17b, 1854-1860, sid. 440. Arkivdigital.”
5994. “Grava AI:18, 1861-1865, sid. 467. Arkivdigital.”
5995. “Grava AI:19, 1866-1870, sid. 474. Arkivdigital.”
5996. “Karlstad stf B:5, inflyttade 1867, bild 155. Arkivdigital.”
5997. “karlstad stf AI28, 1866-1870, sid. 975. Arkivdigital.”
5998. “Karlstad stf AI:28, 1866-1870, sid. 679. Arkivdigital.”
5999. “Karlstad stf AI:32, 1871-1875, sid. 1459. Arkivdigital.”
6000. “Karlstad stf AI:32, 1871-1875, sid. 1349. Arkivdigital.”
1-100, 101-200, 201-300, 301-400, 401-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900, 901-1000, 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2300, 2301-2400, 2401-2500, 2501-2600, 2601-2700, 2701-2800, 2801-2900, 2901-3000, 3001-3100, 3101-3200, 3201-3300, 3301-3400, 3401-3500, 3501-3600, 3601-3700, 3701-3800, 3801-3900, 3901-4000, 4001-4100, 4101-4200, 4201-4300, 4301-4400, 4401-4500, 4501-4600, 4601-4700, 4701-4800, 4801-4900, 4901-5000, 5001-5100, 5101-5200, 5201-5300, 5301-5400, 5401-5500, 5501-5600, 5601-5700, 5701-5800, 5801-5900, 5901-6000, 6001-6100, 6101-6200, 6201-6300, 6301-6382